Upozornění na omezení odpovědnosti

Upozornění na omezení odpovědnosti

© Copyright 2004-2011 Ford Motor Company. Všechna práva vyhrazena. Ford a logo Ford jsou registrované obchodní značky společnosti Ford Motor Company. Nedovolená reprodukce, používání a distribuce obsahu těchto webových stránek nebo některých jejich částí může představovat závažné protizákonné jednání a bude v každém případě soudně stíháno. Veškerá vyobrazení, technické informace, údaje a texty popisů na těchto webových stránkách odpovídají našim nejlepším znalostem a jsou v době zveřejnění správné.

V souladu s politikou nepřetržitého vývoje a zdokonalování si společnost Ford vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, specifikace a pokyny k údržbě. Přestože kontrole úplnosti a správnosti uvedených informací byla věnována nejvyšší péče, není možné přijmout odpovědnost za nepřesnosti nebo vynechání údajů.

Používáme Webtrends ke sledování využívání webových stránek a zlepšování jejich výkonu. Souhlasíte?